Tin bài liên quan

Tags

Thực chiến 2018 campaign 3_IP - IC ( insight product - insight customer)

  02/07/2018

  Phạm Anh Cường

THỰC CHIẾN 2018

IP - IC ( insight product - insight customer)

Vậy là kết thúc 3 ngày của campaign thứ hai. Kết quả của nhiệm vụ lần này đã mang lại rất nhiều bài học ý nghĩa cho các đội thi. Đó mới thực sự là điều mà THỰC CHIẾN 2018 muốn gửi gắm.
Tiếp tục chạy đua cùng với những thử thách mới, sáng nay các đội thi đã được đào tạo về IP - IC ( insight product - insight customer). 

Hãy cùng THỰC CHIẾN 2018 nhìn lại những hình ảnh của các bạn nào...!!!
#bestb #thucchien2018 #dsl #lovelylife

Một thí sinh đang trình bày về chiến lược của team đã làm trong campaign số 2

Bốn thi sinh bị vào vòng nguy hiểm

Anh Phạm Anh Cường đào tạo về IP - IC ( insight product - insight customer) cho các bạn tham gia

Các đội thi đang nhận sản phẩm cho campaign số 3 này, chính là gôm sáp dành cho nam giới

Cùng Thực chiến 2018 đón chờ kết quả trong đợt campaign nhiều thử thách này.

Đóng góp ý kiến