Tạp chí BestB số 9

0₫

Tạp chí BestB số 9 - Tháng 4/2020 này, chủ đề #HOT rất thời sự xuyên suốt là "Khủng hoảng Kinh tế trong Đại dịch Covid-19: CƠ HỘI & THÁCH THỨC" được khai thác triệt để với nhiều góc nhìn, nhiều bài học sâu sắc: ✌️Tác động của Covid-19 đến nền Kinh tế trong và ngoài nước ✌️Bài học từ các Doanh nghiệp Vượt khó thành công ✌️Doanh nghiệp chuyển "Nguy thành Cơ" ....và nhiều nội dung hấp dẫn: 1. Đầu tư Doanh nghiệp - Kiến thiết tương lai: Thông tin các Doanh nghiệp Việt đang...

Tạp chí BestB số 9 - Tháng 4/2020 này, chủ đề #HOT rất thời sự xuyên suốt là "Khủng hoảng Kinh tế trong Đại dịch Covid-19: CƠ HỘI & THÁCH THỨC" được khai thác triệt để với nhiều góc nhìn, nhiều bài học sâu sắc:
✌️Tác động của Covid-19 đến nền Kinh tế trong và ngoài nước
✌️Bài học từ các Doanh nghiệp Vượt khó thành công
✌️Doanh nghiệp chuyển "Nguy thành Cơ"

....và nhiều nội dung hấp dẫn:
1. Đầu tư Doanh nghiệp - Kiến thiết tương lai: Thông tin các Doanh nghiệp Việt đang gọi vốn đầu tư
2. Nâng tầm thương hiệu - Kết nối giao thương: Thông tin các sản phẩm dịch vụ đặc sắc và Trao đổi cơ hội kinh doanh
3. Cơ hội mới - Vận hội mới: Thông tin các gói hỗ trợ, chính sách, chương trình mới cho các Doanh nghiệp Việt
4. Chuyện chưa bao giờ kể: Câu chuyện chân thật và Bài học về thành công và thất bại của các Doanh nghiệp trong và ngoài nước
5. Xu hướng nắm bắt - Đi tắt đón đầu: Thông tin các xu hướng Đầu tư và Giải pháp Kinh doanh mới của các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sản phẩm liên quan

Có thể bạn quan tâm