Tin bài liên quan

Tầm quan trọng của nguồn vốn đối với doanh nghiệp | The Importance of Funding for Business

  16/10/2018

  Phạm Anh Cường

(English below)

Nguồn vốn (Funding) chính là nhiên liệu để một công ty hoạt động. Doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều con đường khác nhau để đạt được funding và họ cũng có thể cân nhắc nhiều lựa chọn. Các loại funding sẽ phụ thuộc vào mong muốn của doanh nghiệp về khoản nợ mà họ sẽ gánh, khả năng thanh toán của chủ doanh nghiệp tại thời điểm thành lập công ty và tổng số tiền doanh nghiệp cần để bắt đầu và duy trì hoạt động qua một loạt các sự kiện.

Tiền hạt giống

Nguyên vật liệu, văn phòng phẩm, thiết bị, xây dựng trang web hay danh thiếp đều tốn tiền và số tiền này phải đến từ đâu đó. Tiền hạt giống có thể đến từ một nhà đầu tư, một khoản vay doanh nghiệp nhỏ hoặc tài khoản tiết kiệm của chủ doanh nghiệp và đây là khoản tiền bắt buộc phải có để có thể bắt đầu kinh doanh.

Dòng tiền

Một chủ doanh nghiệp cần phải có lương để tồn tại. Nếu doanh nghiệp có nhân viên thì họ cũng phải được trả công xứng đáng. Bên cạnh đó còn cả các nhu yếu phẩm phải có, bảo hiểm phải mua và danh sách dài các khoản chi phí khác phải được thanh toán để doanh nghiệp có thể duy trì. Khi một doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, lợi nhuận thường sẽ rất thấp vì vậy funding là vô cùng cần thiết để có thể cung cấp dòng tiền nhằm đáp ứng các chi phí cho đến khi thu được lợi nhuận.

Mở rộng quy mô

Khi một doanh nghiệp phát triển vượt quá vị trí hiện tại của mình hoặc có nhu cầu về hàng hóa / dịch vụ mới, họ sẽ phải cân nhắc việc mở rộng quy mô. Việc chuyển địa điểm mới, nghiên cứu sản phẩm / marketing, dịch vụ mới và nhân viên bổ sung nếu cần có thể được tài trợ qua funding.

Sửa chữa

Tai nạn là điều khó tránh khỏi. Cháy, lũ lụt, lốc xoáy hay bão có thể tàn phá công ty và gây ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặc dù bảo hiểm sẽ chi trả cho hầu hết các sự kiện thảm khốc nhưng công ty vẫn cần chi trả phí bảo hiểm và tiền khấu trừ. Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp vẫn cần phải có sẵn một khoản để trả lương nhân viên trong quá trình sửa chữa. Ngay cả những sự kiện ít nghiêm trọng hơn cũng có thể đòi hỏi một khoản tiền mặt khá lớn, ví dụ như thiết bị trở nên lỗi thời hay máy tính cần phải được nâng cấp hoặc thay thế. Chủ doanh nghiệp cần phải có sẵn một dòng tiền ổn định và danh thiếp của các công ty với mức giá ưu đãi vào những thời điểm này.

Các lựa chọn funding đáng cân nhắc

Công ty có thể tìm hiểu và quyết định nhiều loại tùy chọn tài chính có liên quan. Doanh nghiệp quy mô nhỏ thì có thể cân nhắc các khoản vay ngân hàng truyền thống. Các dòng tín dụng hoặc thẻ tín dụng của doanh nghiệp với mức giá ưu đãi cũng có thể là một lựa chọn. Cần nhớ rằng việc đạt được funding qua tài trợ đồng nghĩa với việc trình bày toàn bộ ý tưởng kinh doanh của bạn cho các nhà đầu tư tiềm năng, vì vậy bạn cần phải tự tin và nắm rõ được mô hình kinh doanh từ trong ra ngoài. Nhưng nếu một chủ doanh nghiệp muốn tự nỗ lực với doanh nghiệp của riêng mình thì các khoản vay từ quỹ hưu trí tư nhân (401K), tiền trong tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư từ gia đình / bạn bè cũng là các lựa chọn hợp lý.

--------------------------------

 

 

Funding is the fuel on which a business runs. A business can take different avenues to attain funding, and more than one option can be used. The chosen funding will depend on the business' desire to be in debt, how solvent the business owners are at the time the business is founded and the amount of money a business will need to launch and maintain itself through a variety of events.

Seed Money

Materials, office supplies, equipment, a website and business cards all cost money and it has to come from somewhere. Seed money, from an investor, a small business loan or the owner's savings account, must be raised to get the business started.

Cash Flow

A business owner needs to draw a salary to survive. If the business has employees, they must be paid. There are utilities to pay, insurance to buy and a laundry list of other expenses that must be paid for the business to survive. When a business first starts, profits are going to be low so business funding is needed to allow for the cash flow to meet expenses until profits pick up.

Expansion

When a business outgrows its current location, or there is a demand for new goods or services, expansion becomes an option. A new location, product and marketing research, new services and additional staff if needed can be financed with business funding.

Repairs

Accidents happen. Fires, floods, tornadoes and hurricanes can wreak havoc on a business and its bottom line. Although insurance will cover most catastrophic events, premiums and deductibles have to be paid and there needs to be money in the coffers to pay salaries while the business is repaired. Even less disastrous events can call for a rather large cash outlay. For example, equipment becomes outdated and computers need to be upgraded or replaced. A line of credit or corporate business card with a special rate can come in handy at these times.

Considerations

A company can explore several options where financing is concerned. Traditional bank loans can still be attained by a small business. Lines of credit or corporate credit cards with special rates can also be an option. Keep in mind that attaining funding will mean presenting your business idea to potential investors, so you will need to be confident and know the business model inside and out. But if a business owner wants to bootstrap the business himself, a loan from a 401K, dipping into a savings account or investments from family or friends are options as well.

Soure: smallbusiness.chron.com

Edit by Thu Huong

Đóng góp ý kiến