Quy trình kết nối giá trị

Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB là Doanh nghiệp Xã hội, kết nối Cộng đồng nên sau khi nhận được đơn đăng ký từ các nguồn: Startup - Nhà đầu tư - Quỹ đầu tư - Chuyên gia - Trung tâm đào tạo... sẽ chọn lọc, phân loại và kết nối giá trị giữa các bên có nhu cầu và bên đủ đáp ứng nhu cầu trên nguyên tắc WIN - WIN.

Tôn chỉ của chúng tôi là: KẾT NỐI GIÁ TRỊ - CỘNG HƯỞNG THÀNH CÔNG

Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB tuyệt đối không thu phí đặt cọc hay thu phí trước. Chúng tôi chỉ thu phí kết nối khi tạo ra được những giá trị cuối cùng và luôn đảm bảo các bên cùng có lợi trên sân chơi CỞI MỜ VÀ CÙNG THẮNG.

Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB luôn giữ vai trò Trung lập với sự TRUNG THỰC TUYỆT ĐỐI - KHÁCH QUAN CAO NHẤT trong mọi dự án để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm giữa các bên.