Quy trình Ươm mầm Khởi nghiệp

Quy trình Ươm mầm Khởi nghiệp của Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB chia làm 6 bước:

Bước 1: Đăng ký thông tin online: http://bit.ly/2aAERJm và gửi bản kế hoạch dự án kinh doanh vào email: bestb.vn@gmail.com (Note: Đơn luôn mở 24h/365 ngày và Không có Deadline)

Bước 2: Nhận được thư mời tham gia vòng Pitching - bảo vệ dự án trước Hội đồng thẩm định của Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB

Bước 3: Test Mindset Startup & Human Quality để xếp hạng Startup, và hỗ trợ thủ tục Thành lập Doanh nghiệp

Bước 4: Kết nối Chuyên gia

Bước 5: Kết nối Nhà đầu tư - Quỹ đầu tư

Bước 6: Triển khai dự án và Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB đồng hành hỗ trợ triển khai dự án đến khi công ty bạn chính thức IPO or M&A.