BestCo Coworking Space

BestCo Coworking Space

Insight StartUp - Insight Success

BestCo Coworking Space là chuỗi Coworking Space tiên phong ở Việt Nam do BestB Group và Viettonkin JSC đầu tư không chỉ là không gian làm việc chung mà còn là chuỗi giá trị đầy đủ phục vụ StartUp, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các Mentor và các Nhà đầu tư.

BestCo Coworking Space is Coworking Space chain in Vietnam invested by BestB Group and Viettonkin JSC, is not only a co-working space but also a full value chain for StartUp, Small and Medium Enterprises (SMEs), Mentors and Investors.

1/ Clip giới thiệu về BestCo cơ sở 1 / Clip introduces BestCo at the first location:

2/ Ảnh không gian của BestCo cơ sở 1 / Photos of BestCo space at the first location:

BestCo Co-working Space: Không gian làm việc chung đa tiện ích và chuyên nghiệp giải quyết 7 nỗi đau của các Doanh nghiệp: Vốn - Mentor - Không gian làm việc - Khách hàng - Đối tác - Nhân sự - Kiến thức. Địa chỉ cơ sở 1 tại: Tầng 6 - 271 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội.

A Multi-utility and professional working space to solve 7 pains of Enterprises: Capital - Mentor - Working space - Customers - Partners - Human Resources - Knowledge. The first location at: 6th Floor - 271 Quan Hoa Street - Cau Giay District - Hanoi.

Fanpage của BestCo (Fanpapge of BestCo): https://www.facebook.com/bestco271/

>>> Các bạn Startup quan tâm vui lòng đăng ký tại đây/ Interested Startups please register here: http://bit.ly/2aAERJm
>>> Các chuyên gia, trung tâm đào tạo vui lòng đăng kí tại đây / Interested Experts, training center please register herehttps://bitly.vn/8scy
>>> Các nhà đầu tư, quỹ đầu tư quan tâm vui lòng đăng ký tại đây / Interested investors, funds please register herehttp://bit.ly/2aE2wah
>>> Các bạn muốn làm cộng tác viên của Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB vui lòng đăng kí tại đây / If you want to be a collaborator of BestB Startup Ecosystem register here: http://bit.ly/2aEdEpH
------------------------------------------------

BestCo Coworking Space - Insight StartUp - Insight Success

Hotline: (84) 933 995 126 | (84) 968 988 608

Email:  info@bestb.com.vn | bestb.vn@gmail.com

Địa chỉ: Hà Nội: 271 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội | TP.HCM: 29 Đường D6, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: Hanoi: 271 Quan Hoa Street - Cau Giay District - Hanoi | Ho Chi Minh City: 29 D6 Street, Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.