BestB Human Resources

BESTB HUMAN RESOURCES (viết tắt BestB HR) - Chuyên hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo và xây dựng văn hoá Doanh nghiệp

BESTB HUMAN RESOURCES (BestB HR) - Specializes in supporting recruiting, training and building corporate culture.

 

BestB HR trực thuộc trong BestB Group ra đời nhằm hỗ trợ, tạo dựng các giá trị cốt lõi cho các doanh nghiệp về NGUỒN NHÂN LỰC. Với sứ mệnh cung cấp các giải pháp về nhân sự tốt nhất cho doanh nghiệp, BestB HR là người bạn đồng hành tin cậy của các Doanh nghiệp. / BestB HR under the BestB Group was established to support and create core values ​​for companies on HUMAN RESOURCES. With the mission to provide the best human resource solutions for businesses, BestB HR is a trusted companion of Enterprises.

GIÁ TRỊ BESTB HR MANG LẠI / BESTB HR BRINGS ABOUT THE FOLLOWING VALUES

1. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự / Assisting businesses in human resources recruitment

Bài toán nan giải mà các start-up thành công phải vượt qua chính là tuyển dụng nhân sự mới. Việc tìm kiếm ứng viên phù hợp giữa thị trường lao động đầy tính cạnh tranh không phải chuyện đơn giản, đặc biệt là với các start-up còn non trẻ. Việc thiếu kinh nghiệm về tuyển dụng là một sai lầm khiến các doanh nghiệp không phát triển, hoạt động không hiệu quả./ The obstacle that successful startups have to overcome is recruiting new personnel. Finding suitable candidates in the competitive labor market is not easy, especially for young start-ups. The lack of recruiting experience is a mistake that deters businesses growing and operating inefficiently.

Đội ngũ startup thường là những người giỏi chuyên môn, nhiều đam mê và ý tưởng nhưng lại ít kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực. Do tập trung quá nhiều cho việc phát triển doanh nhiệp, nên các startup không chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai. Khi được rót vốn, mở rộng thị trường, nhận được số lượng lớn hợp đồng, với đội ngũ hiện tại các doanh nghiệp startup dễ rơi vào tình trạng quá tải, không xử lý được hết các công việc và bỏ qua các dự án tiềm năng. / The startup team is usually professional, passionate and creative but has little experience in human resources management. Due to focusing too much on the development of businesses, startups do not prepare human resources for the future. When being invested, expanding markets, receiving a large number of contracts, with the current team of startup businesses, they are easily overloaded, unable to handle all the jobs and miss potential projects

Thấu hiểu những khó khăn trên, BestB HR là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên tiềm năng, hỗ trợ và cung ứng nguồn nhân lực kịp thời cho các doanh nghiệp. Với thế mạnh là 1 trong vườn ươm uy tín hàng đầu Việt Nam, BestB đã ký hợp tác với rất nhiều các trường Đại học trên phạm vi toàn quốc để mang đến NHÂN SỰ NGUỒN DỒI DÀO cho các Doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực: Sales, Marketing, Tài chính, CSKH, Hành chính, Kế toán,... trên cả 3 hình thức: Thực tập sinh (không lương), Partime và Full-time. / Understanding these difficulties, BestB HR is a bridge between employers and potential candidates, supporting and providing human resources in time for businesses. With the strength of being one of the most prestigious incubators in Vietnam, BestB has signed cooperations with many universities across the country to bring HUMAN RESOURCES TO ENTERPRISES in all fields. : Sales, Marketing, Finance, Customer Service, Administration, Accounting, ... of 3 types: Intern (unpaid), Parttime and Full-time employee.

Form đăng ký dành cho Doanh nghiệp cần BestB HR tuyển dụng giúp nhân sự / Registration form for business in need of BestB Hr recruitment support: https://bitlylink.com/24iNn

2.  Đào tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp / Training, building corporate culture, restructuring businesses.

Đào tạo, bồi dưỡng nhân sự là một nhiệm vụ quan trọng trong doanh nghiệp. Nó không chỉ nâng cao năng lực cho nhân viên hiện tại mà chính là đáp ứng các nhu cầu về nhân lực trong tương lai. BestB sẽ thiết kế các chương trình đào tạo với các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau nhằm đào tạo nhân sự hỗ trợ các doanh nghiệp. / Training personnel is an important task of all enterprises. It not only enhances the ability of current employees but also meets the future needs of human resources. BestB will design training programs with experts in different fields to train personnel to support businesses.

Văn hóa doanh nghiệp chính là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Xậy dựng văn hóa doanh nghiệp là một yêu cầu cần thiết để giữ chân nhân tài bằng việc tạo cảm hứng làm việc và khơi gợi mỗi cá nhân đổi mới, sáng tạo nhằm cống hiến cho công ty. / Corporate culture is the core value of the business. Building a corporate culture is an essential requirement to retain talent by inspiring each individual to innovate and dedicate to the company.

Với các doanh nghiệp đã hoạt động một thời gian nhưng không hiệu quả, BestB sẽ cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tìm ra những lỗ hổng trong việc quản lý cũng như tái cấu trúc lại văn hóa doanh nghiệp. / For businesses that have been operating for a time but are inefficient, BestB will provide solutions for businesses, helping businesses find faults in the management and restructuring of corporate culture.

3.  Hỗ trợ các phần mềm quản trị / Supporting with management software

Trong thời đại 4.0, việc quản lý doanh nghiệptrở nên dễ dàng hơn với các nhà quản lý bằng cách sử dụng các phần mềm quản trị. Các phần mềm này giúp công ty tiết kiệm một khoản chi phí khá lớn với việc quản lý. / In the era of 4.0, corporate management becomes easier for managers by using management software. These software help the company save a considerable expense for management.

BestB sẽ tư vấn, giúp cho doanh nghiệp tìm ra phần mềm quản lý phù hợp nhất, mang lại giá trị lớn nhất cũng như đạt hiệu quả kinh tế lớn nhất cho doanh nghiệp. BestB hiện nay đã liên kết với các công ty cung cấp phần mềm quản trị như: 1Office, Base.vn, CRM, Misa…để tối ưu hoá nguồn lực quản trị cho các doanh nghiệp về thời gian, công sức và tiền bạc. / BestB will consult and help businesses find the most suitable management software, bringing the greatest value as well as achieving the greatest economic efficiency for the business. BestB has now cooperated with companies providing management software such as 1Office, Base.vn, CRM, Misa ... to optimize management resources for businesses in terms of time, effort and money.

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH CỦA BESRB HR / MAIN SERVICES OF BESRB HR

1.  Tuyển dụng, tìm kiếm nhân tài với chi phí thấp. / Recruiting, looking for talent with low cost.

2.  Đào tạo nguồn nhân lực với các chuyên gia hàng đầu. / Training human resources with leading experts.

3.  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. / Building corporate culture.

4.  Tái cấu trúc văn hóa doanh nghiệp. / Restructuring corporate culture.

5.  Tư vấn, hỗ trợ các phần mềm quản trị. / Consulting, supporting management software.

 

HOẠT ĐỘNG BESTB HR / OPERATION BESTB HR

1.  Tư vấn và định hướng cho doanh nghiệp về mảng nhân sự. / Consulting and orienting businesses on human resources.

2.  Thực hiện các nghiệp vụ phân tích đánh giá nguồn lực nhân sự trong doanh nghiệp. / Performing analytical and assessing human resources in the enterprise.

3.  Dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp, đưa ra các giải pháp hiệu quả về việc cung ứng nguồn nhân lực. /  Based on the actual situation of the business, offering effective solutions on human resource supply.

----

>>> Các bạn Startup quan tâm vui lòng đăng ký tại đây/ Interested Startups please register here: http://bit.ly/2aAERJm
>>> Các chuyên gia, trung tâm đào tạo vui lòng đăng kí tại đây / Interested Experts, training center please register herehttps://bitly.vn/8scy
>>> Các nhà đầu tư, quỹ đầu tư quan tâm vui lòng đăng ký tại đây / Interested investors, funds please register herehttp://bit.ly/2aE2wah
>>> Các bạn muốn làm cộng tác viên của Hệ sinh thái Doanh nghiệp BestB vui lòng đăng kí tại đây / If you want to be a collaborator of BestB Enterprise Ecosystem register here: http://bit.ly/2aEdEpH

----

BestB HR

Hotline: (84) 933 995 126 | (84) 968 988 608

Email:  info@bestb.com.vn | bestb.vn@gmail.com

Địa chỉ: Hà Nội: 271 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội | TP.HCM: 29 Đường D6, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: Hanoi: 271 Quan Hoa Street - Cau Giay District - Hanoi | Ho Chi Minh City: 29 D6 Street, Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.