BestB Group

HỆ SINH THÁI DOANH NGHIỆP BESTB / BESTB ENTERPRISE ECOSYSTEM (BESTB GROUP)

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI / CORE VALUES

BestB không ngừng KIẾN TẠO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP. BestB luôn đặt Doanh nghiệp làm trọng tâm và Hệ sinh thái Doanh nghiệp của BestB tích cực mang đến những giá trị đa tiện ích và hiệu quả tối ưu cho mọi Doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực.

BestB is constantly CREATING BUSINESS VALUE. BestB always puts enterprises at the center and BestB Enterprise Ecosystem actively brings the best value and utility to all enterprises in all fields.

BestB tức viết tắt của Best Business là Môi trường Kinh doanh Tốt nhất dành cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI - MỌI ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG - CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN & NHÀ ĐẦU TƯ. Chúng tôi luôn sẵn sàng là Đối tác Chiến lược đồng hành với đa dạng các thành phần kinh tế trong Hệ sinh thái Doanh nghiệp Toàn cầu bao gồm các Cơ quan chính sách Nhà nước - các Doanh nghiệp - các trường Đại học - các Nhà đầu tư - các Tổ chức đào tạo - các Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp, Vườn ươm - các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước với mong muốn xây dựng và phát triển NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU BỀN VỮNG.

BestB (stands for Best Business) is the Best Business Environment for EVERYONE - ALL PARTNERS - CUSTOMERS - EMPLOYEES & INVESTORS. We are always willing to become a Strategic Partner in a wide range of economic sectors in the Global Business Ecosystem including State Policy Agencies - Businesses - Universities and Investors- Training organizations - Business support centers, Incubators - Domestic and foreign investment funds with the desire to build and develop a SUSTAINABLE GLOBAL ECONOMY.

 

 

TẦM NHÌN / VISION

BESTB sẽ trở thành tập đoàn đa quốc gia với nhiều lĩnh vực kinh doanh, sở hữu nhiều thương hiệu mạnh có sức ảnh hưởng và tạo ra giá trị cho cộng đồng trên mọi lĩnh vực tạo ra HỆ SINH THÁI KINH TẾ VỮNG MẠNH xuyên quốc gia, luôn đi đầu trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo phát triển kinh tế vững mạnh cho các vùng kinh tế, vừa đảm bảo giải quyết các vấn đề nhân sinh - xã hội làm cho thế giới PHẲNG HƠN - BỀN CHẶT HƠN - THỊNH VƯỢNG HƠN.

BESTB will become a multinational corporation with many business fields, possessing many strong brands that influence and create value for the community in all fields creating a STRONG ECONOMIC SYSTEM crossing borders, at the forefront of all socio-economic activities, while ensuring strong economic development for economic regions and solving human-social issues, making the world  FLATTER- CLOSER- MOREPROSPEROUS.

 

SỨ MỆNH / MISSION

Đúng với tên gọi của BestB được sinh ra nghĩa là “Best Business" - Tất cả đều nhận được những giá trị kinh doanh tốt đẹp nhất ở BestB.

As the name itself says, BestB was born meaning "Best Business" - All will receive the best business value at BestB.

 

VĂN HÓA / CULTURE

Luôn chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, luôn là anh em, đồng chí trên mọi mặt trận kinh tế - xã hội.

ĐỒNG TÂM - ĐỒNG CHÍ - ĐỒNG SỨC - ĐỒNG LÒNG KẾT NỐI - CHIA SẺ - KẾT NỐI - CHIA SẺ

Always sharing, helping each other, always being brothers, comrades on all socio-economic fronts. 

CONCENTRIC - COMRADES - COPPER - CONNECT - SHARE

 

PHƯƠNG CHÂM KINH DOANH / BUSINESS MOTTO

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CHÍNH XÁC ĐẾN TỪNG CHI TIẾT. NIỀM VUI CỦA KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC LÀ HẠNH PHÚC CỦA BESTBER

PRESTIGIOUS- QUALIFIED - ACCURATE TO DETAILS. THE PLEASURE OF CUSTOMERS & PARTNERS IS THE HAPPINESS OF BESTBER

 

TÔN CHỈ LÀM VIỆC / SLOGAN

Làm việc có Tâm - Tư duy có Tầm

Work with Heart - Think with Vision

 

CÁC LĨNH VỰC CHÍNH CỦA BESTB GROUP / MAIN FIELDS OF BESTB GROUP

Hệ sinh thái Doanh nghiệp BestB

1/ BestB Accelerator (Vườn ươm Doanh nghiệp BestB): Chuyên tư vấn - hỗ trợ - ươm tạo và đồng hành tăng tốc cho các Doanh nghiệp Khởi nghiệp StartUp và các Doanh nghiệp Vừa và nhỏ (SMEs) 

Advise - support - incubate and accelerate for Startups and Small and Medium Enterprises (SMEs)

2/ BestB Capital - Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo BestB: Chuyên đầu tư và kết nối đầu tư cho các Doanh nghiệp, là nơi hội tụ nguồn vốn của các nhà đầu tư có Tâm và Tầm vì Doanh nghiệp Việt.

BestB Venture Capital specializes in investing and connecting investment for businesses, which is the convergence of the capital of investors with heart and vision for Vietnamese Enterprises.

3/ BestCo Co-working Space: Không gian làm việc chung đa tiện ích và chuyên nghiệp giải quyết 7 nỗi đau của các Doanh nghiệp: Vốn - Mentor - Không gian làm việc - Khách hàng - Đối tác - Nhân sự - Kiến thức.

A Multi-utility and professional working space to solve 7 pains of Enterprises: Capital - Mentor - Working space - Customers - Partners - Human Resources - Knowledge.

4/ BestB Retail: Chuyên phát triển đối tác đại lý, kênh phân phối cho các Doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm bán lẻ, hàng tiêu dùng, kinh doanh chuỗi và nhượng quyền.

Specializes in developing distribution channels for businesses producing or trading retail products, consumer goods, chain and franchise business.

5/ BestB Branding: Chuyên tư vấn - Lên kế hoạch - Thiết kế - Xây dựng Thương hiệu - Truyền thông đa phương tiện - Tổ chức sự kiện cho các Doanh nghiệp

Specializes in counsulting - Planning - Designing - Branding - Multimedia Media - Organizing Events for Businesses

6/ BestB Academy: Chuyên đào tạo, huấn luyện cho các StartUp, các chủ Doanh nghiệp, Sinh viên Khởi nghiệp các kỹ năng và kiến thức mới nhất về Khởi nghiệp và Kinh doanh hiện đại.

Specializes in training and coaching for StartUp, Business owners, Students Starting new skills and knowledge about startups and Modern Business.

7/ BestB HR: Chuyên hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo và xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các Doanh nghiệp

Support recruiting, training and building corporate culture for businesses

8/ BestB Admin: Chuyên xây dựng hệ thống quản trị, thiết lập quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng

Specializes in building management systems, establishing operating procedures and quality control

9/ BestB Network: Chuyên hỗ trợ, kết nối cố vấn chuyên gia và xúc tiến thương mại quốc tế.

Specializes in supporting, connecting expert, advisors and promoting international trade.

10/ BestB Tech: Chuyên tư vấn, phát triển và chuyển giao các giải pháp công nghệ

Specializes in consulting, developing and transferring technology solutions.

11/ BestB Law: Chuyên tư vấn Luật và các nghiệp vụ pháp chế

Specializes in legal consultancy and legal profession

12/ BestB Supply Chain: Chuyên tư vấn và cung cấp các giải pháp Logistics, Xuất nhập khẩu và Kho bãi

Specializes in consulting and providing Logistics, Import and Export and Warehouse solutions

Ngoài ra BestB Group có những sản phẩm và dịch vụ đặc trưng:

In addition, BestB Group has the specialize products and services:

1. BestB Magazine - Tạp chí điện tử BestB: chuyên viết về StartUp & Business trong và ngoài nước

Specializes in writing about StartUp & Business domestic and around the world.

2. StartUp Community - Cộng đồng StartUp: hàng năm quy tụ hơn 200 StartUp trong và ngoài nước tham gia và có những kết nối đầy ý nghĩa.

Annnually brings together more than 200 domestic and foreign StartUp to participate and make meaningful connections.

3. Mentor Community - Cộng đồng Mentor: hàng năm quy tụ hơn 300 diễn giả/chuyên gia trong và ngoài nước tham gia vào cộng đồng và có những chia sẻ đầy thiết thực.

Annnually gathering more than 300 local and foreign speakers / experts participate in the community and have practical sharing.

4. Investor Community - Cộng đồng Nhà đầu tư: hàng năm quy tụ hơn 100 nhà đầu tư/quỹ đầu tư trong và ngoài nước tham gia hợp tác và có những thương vụ đầu tư đầy giá trị.

Annually brings together more than 100 domestic and foreign investors / investment funds to cooperate and make valuable investment deals.

5. Hội chợ đầu tư Khởi nghiệp (StartUp Investment Fair | SIF): hàng quý quy tụ hàng chục StartUp tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm và gọi vốn đầu tư, thu hút hơn 2000 lượt khách tham quan và các dự án tiềm năng thuyết trình gọi vốn trước hơn 100 nhà đầu tư và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Quarterly, gatheres dozens of StartUp participating in product display booths and calling for investment capital, attracting more than 2000 visitors and potential projects calling capital with more than 100 domestical and international investors and venture capital. 

>>> Các bạn Startup quan tâm vui lòng đăng ký tại đây/ Interested Startups please register here: http://bit.ly/2aAERJm
>>> Các chuyên gia, trung tâm đào tạo vui lòng đăng kí tại đây / Interested Experts, training center please register here: https://bitly.vn/8scy
>>> Các nhà đầu tư, quỹ đầu tư quan tâm vui lòng đăng ký tại đây / Interested investors, funds please register here: http://bit.ly/2aE2wah
>>> Các bạn muốn làm cộng tác viên của Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB vui lòng đăng kí tại đây / If you want to be a collaborator of BestB Startup Ecosystem register here: http://bit.ly/2aEdEpH
------------------------------------------------

Hệ sinh thái Doanh nghiệp BestB (BestB Group) / BestB Enterprise Ecosystem (BestB Group) 

Hotline: (84) 933 995 126 | (84) 968 988 608

Email:  info@bestb.com.vn | bestb.vn@gmail.com

Địa chỉ: Hà Nội: 271 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội | TP.HCM: 29 Đường D6, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: Hanoi: 271 Quan Hoa Street - Cau Giay District - Hanoi | Ho Chi Minh City: 29 D6 Street, Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.