BESTB ACCELERATOR / VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP BESTB

 

Vườn ươm Doanh nghiệp BestB tự hào là 1 trong những Vườn ươm tư nhân đầu tiên ở Việt Nam và là Top 30 Vườn ươm uy tín, có sức ảnh hưởng nhất tại Việt Nam.

BESTB ACCELERATOR is proud to be one of the first private accelerator in Vietnam and one of the Top 30 most prestigious and most accelerator in Vietnam.

 

Ra đời từ năm 2014, Vườn ươm Doanh nghiệp BestB chuyên tư vấn - hỗ trợ - ươm tạo và đồng hành tăng tốc cho các Doanh nghiệp Khởi nghiệp StartUp và các Doanh nghiệp Vừa và nhỏ (SMEs). Vườn ươm Doanh nghiệp BestB đã và đang đồng hành và hỗ trợ hơn 200 doanh nghiệp mỗi năm tại Việt Nam.

Established in 2014, BestB Accelerator specializes in advising - supporting - incubating and accompanying to speed up Startups and Small and Medium Enterprises (SMEs). BestB Accelerator has been accompanying and supporting more than 200 businesses each year in Vietnam.

 

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP: Vườn ươm Doanh nghiệp BestB đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp chính về các phương diện sau:

FOR ENTERPRISES: BestB Accelerator accompanies and assists businesses in the following fields:

1. Tư vấn Chiến lược phát triển /Strategy Development Consulting

2. Xây dựng và Thiết kế thương hiệu - Truyền thông hiệu quả / Branding and Designing - Effective Communications

3. Bán hàng & Thúc đẩy kinh doanh, mở rộng phát triển đối tác - khách hàng - nguồn hàng / Selling & Promoting business, expanding the network of partners - customers - sources of goods

4. Tái cấu trúc Doanh nghiệp theo mô hình Tinh gọn Quản trị (Lean StartUp), Tuyển dụng và Đào tạo Nhân sự / Business Restructuring according to Lean StartUp, Recruitment and Human Resources Training

5. Gọi vốn đầu tư, thiết lập và phát triển quan hệ bền vững giữa Nhà đầu tư/ Quỹ đầu tư & Doanh nghiệp / Raising funds, establishing and developing sustainable relationships among Investors / Investment Funds & Enterprises

 

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG: Vườn ươm Doanh nghiệp BestB đồng hành và hỗ trợ các trường đại học và cao đẳng trên phạm vi toàn quốc chính về các phương diện sau:

FOR UNIVERSITIES / COLLEGES: BestB Accelerator accompanies and supports universities and colleges throughout the country in the following key fields:

1. Đối tác Chiến lược để hỗ trợ về các Hoạt động Hướng nghiệp và Khởi nghiệp cho Sinh viên / Strategic Partners to provide Career Orientation and Start-up activities for students.

2. Đồng hành với các cuộc thi dành cho Sinh viên về Hướng nghiệp và Khởi nghiệp / Accompanying with contests for students on Career Orientation and Start-ups.

3. Xây dựng và Thiết kế thương hiệu - Truyền thông hiệu quả cho Nhà trường / Branding and Designing - Effective Communication for the University

4. Tổ chức các buổi workshop chia sẻ, các khoá học ngắn hạn, các chương trình tập huấn cho Giảng viên và Sinh viên về Hướng nghiệp và Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo. / Organizing sharing workshops, short-term courses , training for lecturers and students on career orientation and innovation.

5. Thiết lập và phát triển quan hệ bền vững giữa Nhà trường & các Doanh nghiệp / Establishing and developing a sustainable relationship among the University and enterprises

 

ĐỐI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ/MENTOR: Vườn ươm Doanh nghiệp BestB đồng hành và hỗ trợ các nhà đầu tư/mentor trong và ngoài nước về các phương diện sau:

FOR INVESTORS / MENTORS: BestB Accelerator accompanies and assists domestic / foreign investors / mentors in the following fields:

1. Đối tác Chiến lược để hỗ trợ về kết nối các Doanh nghiệp cần tư vấn và đầu tư / Strategic partners to assist in connecting Businesses in need of  advice and investment

2. Cung cấp các giải pháp về tư vấn và đầu tư / Provide solutions on consultancy and investment

3. Xây dựng thương hiệu - Truyền thông hiệu quả cho Nhà đầu tư và Mentor / Branding - Effective communication for Investors and Mentors

4. Tổ chức các buổi workshop chia sẻ, các khoá học ngắn hạn, các chương trình tập huấn cho Mentor và Nhà đầu tư / Organize sharing workshops, short-term, training programs for Mentors and Investors

5. Thiết lập và phát triển quan hệ bền vững giữa Nhà đầu tư/Mentor & các Doanh nghiệp / Establishing and developing sustainable relationships between Investors / Mentor & Enterprises

 

ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TÁC & CÁC QUỸ ĐẦU TƯ: Vườn ươm Doanh nghiệp BestB đồng hành và hỗ trợ các đối tác và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước về các phương diện sau:

FOR PARTNERS & INVESTMENT FUNDS: BestB Accelerator accompanies and supports domestic and foreign partners and investment funds in the following fields:

1. Đối tác Chiến lược về kết nối xúc tiến Thương mại và xúc tiến Đầu tư trong và ngoài nước / Strategic Partnership for trade and domestic/foreign investment promotion

2. Cung cấp các giải pháp về tư vấn và đầu tư / Providing consulting and investment solutions

3. Xây dựng thương hiệu - Truyền thông hiệu quả cho các Đối tác và Quỹ đầu tư / Branding - Effective communication for Partners and Investment Funds

4. Tổ chức các buổi workshop chia sẻ, các khoá học ngắn hạn, các chương trình sự kiện kết nối, quảng bá cho các đối tác và các quỹ đầu tư / Organizing sharing workshops, short-term courses, connecting events, promoting partners and investment funds

5. Thiết lập và phát triển quan hệ bền vững giữa các Đối tác, các Quỹ đầu tư & các Doanh nghiệp / Establishing and developing sustainable relationships among Partners, Investment Funds & Enterprises

 

BỘ SIÊU PHẨM GỌI VỐN CHỈ 99K: CÔNG CỤ SẮC BÉN CHO CÁC START-UP

BESTB'S FUNDING MASTERPIECE WITH ONLY 99K: SUPER TOOL FOR START-UP

Vườn ươm Doanh nghiệp BestB hiểu được "nỗi đau" của các StartUp và các chủ doanh nghiệp là thiếu "công cụ mẫu, đủ tốt, đủ hoàn chỉnh" để tự lập kế hoạch kinh doanh, tự định giá và để đi gọi vốn thành công cho StartUp và Doanh nghiệp của mình. Vườn ươm Doanh nghiệp BestB trân trọng mang tới bạn bộ SIÊU PHẨM GỌI VỐN CHỈ VỚI 99K, bạn đã có đủ:

BestB Accelerator understands that the "pain" of StartUp and business owners is the lack of "sample, good enough, complete enough tools" to create your own business plan, set your own price, and to successfully raise fund for StartUp and your Business. BestB Accelerator appreciately brings you the FUNDING MASTERPIECE with only 99K, which provide you

🌟 Bản mẫu Pitch Desk Gọi vốn / Pitch Desk Sample for fund-raising
🌟 Bản Full Kế hoạch Kinh doanh / Full Business Plan Sample
🌟 Bản mẫu Kế hoạch Tài chính & Định giá Doanh nghiệp / Financial Planning & Business Valuation Sample
Dự án Top25 StartUp Việt tiêu biểu trực thuộc BestB Group đã gọi vốn thành công 2 tỷ đồng từ các nhà đầu tư / Project in Top25 Representative of Vietnam Start-up projects of BestB Group has raised capital successfully 2 billion VNĐ from investors.

Các thao tác đặt hàng chỉ 3 bước đơn giản / 3 easy steps to order our product:
👉 Bước 1: Chuyển khoản 99K về Tài khoản: 0301000927788 - Vietcombank Hoàn Kiếm - Chủ tài khoản: Phạm Anh Cường với cấu trúc: "SIEUPHAM99K_Số điện thoại của bạn" / Step 1: Transfer 99.000 VNĐ to account: 0301000927788 - Vietcombank Hoan Kiem - Account holder: Pham Anh Cuong with structure: "SIEUPHAM99K_Your phone number"
👉 Bước 2: Nhắn tin về số Hotline: 0933995126 với cấu trúc: "SIEUPHAM99K_Email của bạn" / Text message to Hotline: 0933995126 with the structure: "SIEUPHAM99K_Your email"

👉 Bước 3: Nhận được tin nhắn xác nhận "BestB đã nhận được chuyển khoản và email của bạn" vào số điện thoại của bạn. Và bạn check email sẽ thấy đầy đủ bộ siêu phẩm được nhận. / Receive a confirmation message "BestB has received your transfer and email" on your phone number. And check your email to receive the funding masterpiece.

 

Phóng sự về Vườn ươm Doanh nghiệp BestB do các báo đài uy tín đánh giá:

Reportage on BestB Business Incubator rated by prestigious newspapers:

VTV (2016):

https://youtu.be/mbwJVwUlEgE

HanoiTV (2017):

https://youtu.be/DUtyWbSpSfQ

Truyền hình Nhân dân (2018):

https://youtu.be/G4S2z9s0g-E

>>> Các bạn Startup quan tâm vui lòng đăng ký tại đây/ Interested Startups please register here: http://bit.ly/2aAERJm
>>> Các chuyên gia, trung tâm đào tạo vui lòng đăng kí tại đây / Interested Experts, training center please register here: https://bitly.vn/8scy
>>> Các nhà đầu tư, quỹ đầu tư quan tâm vui lòng đăng ký tại đây / Interested investors, funds please register here: http://bit.ly/2aE2wah
>>> Các bạn muốn làm cộng tác viên của Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB vui lòng đăng kí tại đây / If you want to be a collaborator of BestB Startup Ecosystem register here: http://bit.ly/2aEdEpH
------------------------------------------------

Vườn ươm Doanh nghiệp BestB / BestB Accelerator

Hotline: (84) 933 995 126 | (84) 968 988 608

Email:  info@bestb.com.vn | bestb.vn@gmail.com

Địa chỉ: Hà Nội: 271 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội | TP.HCM: 29 Đường D6, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: Hanoi: 271 Quan Hoa Street - Cau Giay District - Hanoi | Ho Chi Minh City: 29 D6 Street, Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.