Tạp chí BestB số 08

0₫ - 0₫

Công nghệ marketing 4.0 là sự thay đổi to lớn trong cách làm marketing, trong đó điều nhận thấy rõ nét nhất đó là cách người ta làm content marketing 4.0. Công nghệ Marketing 4.0 hay Tiếp thị 4.0 luôn đặt yếu tố con người làm tâm điểm trong sự phát triển của kỷ nguyên số, từ đó người ta cũng đa dạng các hình thức làm content marketing thời 4.0 và kéo theo sự thay đổi trong các mảng truyền thông khác như Branding, Digital marketing, Communication hay Design. Tạp chí BestB kì này sẽ cho các bạn...

Công nghệ marketing 4.0 là sự thay đổi to lớn trong cách làm marketing, trong đó điều nhận thấy rõ nét nhất đó là cách người ta làm content marketing 4.0.
Công nghệ Marketing 4.0 hay Tiếp thị 4.0 luôn đặt yếu tố con người làm tâm điểm trong sự phát triển của kỷ nguyên số, từ đó người ta cũng đa dạng các hình thức làm content marketing thời 4.0 và kéo theo sự thay đổi trong các mảng truyền thông khác như Branding, Digital marketing, Communication hay Design.
Tạp chí BestB kì này sẽ cho các bạn thấy được vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của marketing trong cuộc sống.

📌 Đặt mua tạp chí : http://bit.ly/dat-mua-tap-chi-bestb
☎ 0929 005 690 | 📧 tapchibestb@gmail.com

TẠP CHÍ BESTB - TẠP CHÍ UY TÍN HÀNG ĐÀU DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ START-UP & GIỚI DOANH NHÂN - CHUYÊN GIA - ĐẦU TƯ
🌏 Định kỳ: 1 số/tháng ra vào ngày 27-29 hàng tháng
🌏 Hình thức: Báo điện tử (Không in báo giấy vì để tránh tốn thêm tài nguyên gỗ rừng)
---------------------------------------------------
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP BESTB là nơi ươm mầm số 1 Việt Nam cho các Dự án Khởi nghiệp.

Sản phẩm liên quan

Có thể bạn quan tâm