BestB Capital - Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo BestB

(English below)
BestB Captial là Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo BestB trực thuộc Hệ sinh thái Doanh nghiệp BestB. Quỹ chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp Khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn Hạt giống (Seeding) và Tăng tốc (Acceleration).

Quỹ BestB Captial ra đời nhằm phụng sự Nâng tầm giá trị Việt, giúp các Nhà đầu tư an tâm sinh lời khi đầu tư vào các Doanh nghiệp Khởi nghiệp dưới sự giám sát, quản lý vốn đầu tư chặt chẽ của Hệ sinh thái Doanh nghiệp BestB, đồng thời giúp đỡ các Doanh nghiệp Khởi nghiệp tháo gỡ những khó khăn về vốn và và tư vấn quản trị hiệu quả.

Liên hệ với chúng tôi:
Mr Lê Hoàng
Phone: (+84) 978 393 072
Email: info@bestb.com.vn
Web: www.bestb.com.vn
--------------------------

BestB Captial is BestB StartUp Innovation Investment Fund, which is a part of the BestB Enterprise Ecosystem. The fund invests in innovation Start-Up businesses in the Seeding and Acceleration Stages.

BestB Captial is dedicated to serving the Vietnamese value added branding, helping investors to be more lucrative when investing in start-up businesses under the supervision and management of the BestB Enterprise Ecosystem. At the same time, we help start-up businesses to solve their capital problems and provide effective management consultancy.

Contact us:
Mr Hoang Le
Phone: (+84) 978 393 072
Email: info@bestb.com.vn
Web: www.bestb.com.vn